Üdvözöljük a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde oldalán!


Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben

„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”

A fenti sorokban rejlő gondolatok a mi pedagógiai hitvallásunk, melyet minden pedagógusunk magáénak érez.

Az óvoda és az ott szerzett élmények meghatározóak lehetnek egy ember életében. Ebben az időszakban alakulnak ki a gyermekek alapvető beállítódásai, ekkor vannak a legfogékonyabb, legbefogadóbb korban. Mindent tudni szeretnének, kíváncsiságuk, felfedezni vágyásuk révén ismereteik bővülnek. A megismerési vágy cselekvésre ösztönzi a gyermekeket, de a világ valóságos, pontos megismerése a kép, a cselekvés és a szó egységében lehet. Az óvodás gyermek ahhoz kötődik legjobban, ami neki kedves, ami neki tetszik, ami érzelmileg megfogja, amit szeret. Ezért is fontos megismertetni, megszerettetni vele szűkebb és tágabb környezetét és az ott lévő élő és élettelen világot és a társadalmi kultúránkat.

Módszertani kultúránk a biztos alapja, hogy hitvallásunk szerint közvetítsük gyermekeinknek a befogadásra váró ismereteket.

Elképzeléseink tengelyében főleg azoknak az értékeknek a közvetítése áll, melyeket a külső világ tevékeny megismerése során tapasztalhatnak meg a gyermekek. Mivel az ember – természet - környezet - egységében gondolkodunk, ezért programunkban kiemelt jelentőséget kap a gyermekek egészséges életmódra nevelése is.

Ugyanakkor nevelőmunkánk alapja továbbra is az, hogy olyan értékeket kell átadnunk, amelyek testi-lelki, szellemi erkölcsi, kulturális-művelődési, szociális értelemben is neveltjeink sokoldalú gyarapodását szolgálják, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

ÓVODÁNKRÓL


Óvodánk légköre meleg, családias jellegű, amit a hely adottságainak is köszönhetünk. Barátságosan berendezett termekben, két vegyes életkorú csoportban töltik napjaikat a gyerekek. A nevelési-oktatási feladatokat 4 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, a gondozási feladatokat pedig 2 szakképzett dajka látja el. A részben osztott Pillangó és Katica csoportban 25-25 fő létszámmal várjuk az óvodásokat. Tudatosan törekszünk a gyermeki személyiség sokrétű kibontakoztatására a játék, a mozgás és a játékos tanulás módszereivel. Nevelésünk keretét, tevékenységrendszerünk ritmusát a természet körforgása határozza meg. Az évszakok, ünnepek egymásutánisága, az ezekhez kapcsolódó élmények és népi hagyományok ápolása teszi mindennapjainkat különlegessé. Saját pedagógiai programunk alapján önálló pedagógiai elképzeléseink szerint dolgozunk.Programunk középpontjában a gyermek és az őt körülvevő természeti-társadalmi környezet áll.Célunk:a természeti és társadalmi környezet megismerése, megszerettetése, az egészséges életvitel megalapozása ahhoz, hogy felnőttként képesek legyenek harmóniában élni az őket körülvevő világgal.

Fontos feladatunk, hogy a gyermekek számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésük érdekében, ezzel megalapozva az iskolai tanuláshoz szükséges feltételeket. Az óvodai nevelőmunkát fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus segíti heti egy alkalommal. Heti rendszerességgel felekezet nélküli hittan foglalkozások is gazdagítják óvodásaink érzelmi életét. A gyerekek egészséges táplálkozásához a tízórait- ebédet -uzsonnát saját főzőkonyhánk biztosítja .

Fontosnak tartjuk a családdal való együttműködést - együttnevelést a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. Óvodai ünnepeink hangulatosak, bensőségesek. Számos rendezvényünk van, ahol a szülők is részt vehetnek, pl.: Szüreti mulatság, Karácsonyi kézműves délután és vásár, Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró ünnepség… . Kéthavi rendszerességgel előadók tartanak zenés, játékos, bábos előadásokat. Ezen kívül kirándulásokkal, a Csukás Színház látogatásával, és más szervezetekkel való programokkal tesszük változatossá óvodai életünket. Megújuló szakmai tudásunkkal és pozitív életszemléletünkkel igyekszünk partnerek lenni a "sikeres" gyermeknevelésben.

 
menzabanner

DOKUMENTUMOK


ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM
BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM
ÓVODA HÁZIREND
VEZETŐI PÁLYÁZAT
MUNKATERV 2019-2020

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.


CSOPORTJAINK


Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményvezető - Magda Ilona

Pillangó csoport

Kovács Ágnes - óvó néni

Takácsné Átol Valéria - óvó néni

Takács Kornélia - dadus néni

Katica csoport

Gyurcsekné Prekáczka Etelka - óvó néni

Városiné Fodor Ágnes - óvó néni

Apáti Emőke - dadus néni

Mini Bölcsőde

Szívecske csoport

Nagy Szelina - kisgyermek nevelő

Böröcz Franciska - dadus néni

KÖTCSEI TAGÓVODÁNK

intézményvezető/óvodapedagógus - Napsugár csoport Vargáné Naár Szilvia

Feledyné Benes Csilla -  óvodapedagógus

Hegedűs Miklósné - dadus néni

Tóth Józsefné - dadus néni
Cím: 8627 Kötcse, Hősök tere 1.
email: oviszarszo@gmail.com

 

 
ovibanner

SZÁZSZORSZÉP ÉLET